SELECT MENU

Toán & Khoa học Singapore

Các khóa học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh Tiếng Anh (ngôn ngữ thứ nhất), theo Chương trình Bộ Giáo dục Singapore (Singapore-Cambridge) cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Mục tiêu có thể thi các chuẩn đầu ra của Singapore và mục tiêu cao kỳ thi Cambridge (iPSLE, O Level, IGCSE và A Level.

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!