SELECT MENU

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên do RVi Singapore tuyển chọn và đào tạo, với kinh nghiệm dày dạn dạy các chương trình của Bộ Giáo dục Singapore. Là một Trung tâm Bồi dưỡng Giáo viên của Cambridge (Cambridge PDQ Centre)của khu vực ASEAN,  RVi cũng thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn và bồi dưỡng cho các giáo viên.
RVi cũng áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng độc lập, với hệ thống bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ do phòng đào tạo của RVi Singapore xây dựng dựa trên các bài đánh giá chuẩn theo chương trình Singapore và Chương trình Cambridge.

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!